• DOLAR
  $1.209,5800
 • EURO
  $0,2846
 • ALTIN
  $37.405,0000
 • BIST
  $145,6500
BUCAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN BALIK ÜRETİM TESİSİ AMAÇLI TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR.

BUCAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN BALIK ÜRETİM TESİSİ AMAÇLI TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR.

İLAN BUCAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN BALIK ÜRETİM TESİSİ AMAÇLI TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR. BÖLGE İŞLETME BULUNDUĞU YER ALANI MUHDESATI MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI MÜD. MÜD. (m2) (TL) (YILLIK) (TL) ISPARTA BUCAK Antalya İli Aksu İlçesi 17.217,70 Tesisli 39.784,89 3.978,50 Ortaköy Havutlutaş Mevki Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğümüz Özel Bütçe Sabit kıymetlerinde kayıtlı Devlet Ormanı üzerinde bulunan 17.217,70 […]

İLAN
BUCAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN BALIK ÜRETİM TESİSİ AMAÇLI TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR.
BÖLGE İŞLETME BULUNDUĞU YER ALANI MUHDESATI MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI
MÜD. MÜD. (m2) (TL) (YILLIK) (TL)
ISPARTA BUCAK Antalya İli Aksu İlçesi 17.217,70 Tesisli 39.784,89 3.978,50
Ortaköy Havutlutaş Mevki

Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğümüz Özel Bütçe Sabit kıymetlerinde kayıtlı Devlet Ormanı üzerinde bulunan 17.217,70 m² alana sahip, üzerinde 118,25 m² Misafirhane Binası, 21,34 m² Yem Deposu-1, 332,49 m² Yavru Havuzu, 115,31 m² Kuluçhane, 1305,95 m² Yetiştirme Havuzu, 52,58 m² Yem Deposu-2, 32,47 m² Depo, 104,83 m² Mutfak, 147,44 m² Restaurant, 35,28 m² Wc-Banyo bulunan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c maddesi gereğince AÇIK TEKLİF usulü ile 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir. İhale 21/12/2020 Pazartesi günü saat 11:00’da Bucak Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı salonunda yapılacaktır.

1- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:
İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartlar:
a) Geçici teminatı yatırmış olmak, ( Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Saymanlığının TR 9300 0100 2720 3629 5318 5011 no’lu hesabına (İsteklinin ad ve soyadını / tüzel kişiliğin adını ve teminatın hangi işe yatırıldığını açıkça belirtmek suretiyle) yatırılacaktır.)
b) Gerçek kişilerde kanuni ikametgahı gösterir belgeyi sunmak,
c) Gerçek ve Tüzel kişiler için tebligata esas adres beyanı,
d) Gerçek kişilerin TC. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri. (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)
e) Gerçek ve Tüzel kişilerin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış oda sicil kayıt belgesi,
f) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri,
g) Vekaleten ihaleye katılması halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Kamu tüzel kişilerinin ise Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
ı) İhaleye katılacak olanlar kira şartnamesi ve eklerini 150,00.-TL (Yüz Elli Türk Lirası) karşılığında Bucak Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Biriminden alabilirler.
2- İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
3- Kiraya verilecek taşınmaz açık teklif usulüne göre, isteklilerin ihale komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle ihale edilecektir.
4- Kira şartnamesinde belirtilen ve kiraya verilecek taşınmazla ilgili sözleşme imzalanmasından sonra Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kiracı taşınmaz ile üzerinde bulunan bina ve tesisleri aynen kabul etmiş sayılır.
5- Muhammen bedele vergi, resim ve harçlar dahil değildir. Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri kiracıya aittir.
6- İhale bedeli üzerinden % 18 KDV alınacaktır.
7- Komisyonun alacağı geçici ihale kararı İhale Yetkilisinin onayına müteakip kesinleşecektir. İhale yetkilisinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
8- Taşınmaz Antalya İli Aksu İlçesi Ortaköy Havutlutaş Mevki adresinde görülebilir.
9- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralama işleminde şartname hükümleri uygulanacaktır.
10- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.
Resmi İlanlar – www.ilan.gov.tr Basın (Brd) – 1274038

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • Koç
 • Boğa
 • İkizler
 • Yengeç
 • Aslan
 • Başak
 • Terazi
 • Akrep
 • Yay
 • Oğlak
 • Kova
 • Balık
KOÇ BURCU YORUMU
BOĞA BURCU YORUMU
İKİZLER BURCU YORUMU
YENGEÇ BURCU YORUMU
ASLAN BURCU YORUMU
BAŞAK BURCU YORUMU
TERAZİ BURCU YORUMU
AKREP BURCU YORUMU
YAY BURCU YORUMU
OĞLAK BURCU YORUMU
KOVA BURCU YORUMU
BALIK BURCU YORUMU
 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM