• DOLAR
  7,8154
 • EURO
  9,2814
 • ALTIN
  483,39
 • BIST
  1,1868
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR:

T.C. BUCAK KAYMAKAMLIĞINDAN (Milli Emlak Şefliği) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR: S.No Mahalle / Köyü Mevkii Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale  Tarihi İhale  Saati 1 Atilla Mahallesi Akçakilise Tarla 200 259 1.771,60 Tam İmarlı (Sanayi Alanı) İşgalli 520.500,00 156.150,00 08.10.2020 14:00 2 Atilla […]

T.C.
BUCAK KAYMAKAMLIĞINDAN
(Milli Emlak Şefliği)
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR:
S.No Mahalle / Köyü Mevkii Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedeli
(TL) Geçici Teminatı (TL) İhale  Tarihi İhale  Saati
1 Atilla Mahallesi Akçakilise Tarla 200 259 1.771,60 Tam İmarlı (Sanayi Alanı) İşgalli 520.500,00 156.150,00 08.10.2020 14:00
2 Atilla Mahallesi Akçakilise Tarla 200 263 122,62 Tam İmarlı (Sanayi Alanı) İşgalsiz 49.100,00 14.730,00 08.10.2020 14:30

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar 08.10.2020 tarihinde saat 14:00’den itibaren, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile sırasıyla Bucak Milli Emlak Şefliğince teşekkül edecek Komisyon huzurunda Milli Emlak Hizmet Odası’nda ihale ile satılacaktır.
2- İhaleye katılacak isteklilerin;
a) Geçici Teminat Bedelinin Bucak Malmüdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit Yazısı’nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin; Yerleşim Yeri Belgesi ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin; Vergi kimlik numarasının ibrazı ile noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin, Vekaletname verilmesi halinde belge aslının İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
3- Satışa sunulan taşınmazlara ait satış şartnameleri mesai saatleri içerisinde Bucak Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.
4- Posta ile yapılan müraacatlarda postadaki gecikme nedeniyle ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
5- İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, talep üzerine; İhale bedelinin ihalenin yapıldığı yılı Bütçe Kanununda belirlenen miktarın üzeri olması halinde, bu bedelin 1/4’ü peşin, kalan kısma Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 24 ay vade- 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
6- Hazine taşınmaz mallarının satışı KDV’den müstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.
7- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adreslerinden öğrenilebilir.

İLAN OLUNUR
18.09.2020

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • Koç
 • Boğa
 • İkizler
 • Yengeç
 • Aslan
 • Başak
 • Terazi
 • Akrep
 • Yay
 • Oğlak
 • Kova
 • Balık
KOÇ BURCU YORUMU
BOĞA BURCU YORUMU
İKİZLER BURCU YORUMU
YENGEÇ BURCU YORUMU
ASLAN BURCU YORUMU
BAŞAK BURCU YORUMU
TERAZİ BURCU YORUMU
AKREP BURCU YORUMU
YAY BURCU YORUMU
OĞLAK BURCU YORUMU
KOVA BURCU YORUMU
BALIK BURCU YORUMU
 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM