• DOLAR
  7,8149
 • EURO
  9,2767
 • ALTIN
  483,87
 • BIST
  1,1868
SKATE PARK (KAY KAY) MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

SKATE PARK (KAY KAY) MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

SKATE PARK (KAY KAY) MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR BUCAK BELEDİYESİ PARK BAHÇE VE FİDANLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ SKATE PARK (KAY KAY) MALZEMELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN :2020/506092 1-İdarenin […]

SKATE PARK (KAY KAY) MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
BUCAK BELEDİYESİ PARK BAHÇE VE FİDANLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
SKATE PARK (KAY KAY) MALZEMELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/506092
1-İdarenin
a) Adı :BUCAK BELEDİYESİ PARK BAHÇE VE
FİDANLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :OĞUZHAN MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ
NO:2 15300 BUCAK/BURDUR
c) Telefon ve faks numarası :2483251001 – 2483253181
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :SKATE PARK (KAY KAY) MALZEMELERİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :BIG QUARTER RAMP (1) BİR ADET, FLY BOX
RAMP BİR ADET, BIG QUARTER (2) BİR ADET,
BANK RAMP BİR ADET, FUNBOX RAMP BİR
ADET, SMALL QUARTER RAMP BİR ADET, BOX
RAMP BİR ADET, RAİL BİR ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Mehmet Akif Mahallesi 23 Nisan Caddesi
üzerinde bulunan park alanı
ç) Süresi/teslim tarihi :SÖZLEŞMEY MÜTEAKİP 3 İŞ GÜNÜ
İÇERİSİNDE İŞE BAŞLANACAKTIR.
d) İşe başlama tarihi :26.10.2020
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :13.10.2020 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) :DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar – www.ilan.gov.tr Basın (Brd) – 1228132

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • Koç
 • Boğa
 • İkizler
 • Yengeç
 • Aslan
 • Başak
 • Terazi
 • Akrep
 • Yay
 • Oğlak
 • Kova
 • Balık
KOÇ BURCU YORUMU
BOĞA BURCU YORUMU
İKİZLER BURCU YORUMU
YENGEÇ BURCU YORUMU
ASLAN BURCU YORUMU
BAŞAK BURCU YORUMU
TERAZİ BURCU YORUMU
AKREP BURCU YORUMU
YAY BURCU YORUMU
OĞLAK BURCU YORUMU
KOVA BURCU YORUMU
BALIK BURCU YORUMU
 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM