• DOLAR
  $
 • EURO
  $0,4481
 • ALTIN
  $51.181,1500
 • BIST
  $189,4100
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BUCAK İCRA DAİRESİ 2019/277 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Burdur İli, Bucak İlçesi, ÜRKÜTLÜ Köyü, TAHTALI Mevkii, 130 Ada, 573 Parsel numaralı taşınmaz 03/06/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre” Taşınmaz; Köy merkezine yaklaşık 3 km kadar doğu yönde, Kızılkaya- Ürkütlü […]

T.C. BUCAK İCRA DAİRESİ 2019/277 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Burdur İli, Bucak İlçesi, ÜRKÜTLÜ Köyü, TAHTALI Mevkii, 130 Ada, 573 Parsel numaralı taşınmaz 03/06/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre” Taşınmaz; Köy merkezine yaklaşık 3 km kadar doğu yönde, Kızılkaya- Ürkütlü yolunun ve Şeref Hüyüğünün 100 m. kadar kuzeyinde, toplu tarım alanı sahasında, umuma ait yola cephesi bulunmayan taşınmazın tapu kaydı itibariyle tarla vasfında, 2558,30 m2 alanında, Taşınmazın güney yönü ark ve diğer yönlerden şahıs arazileri ile sınırlıdır. Taşınmaz killi-tınlı derinhorizonlu, kahverengi/boz renklidir. Toprak zerrecikleri birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Taşınmaz topoğrafik olarak düz, en çok % 1 civarında meyillidir. Taşınmazın geçirgenliği ve su tutma kapasitesi iyidir. Parsel makineli tarıma uygun, Toprak Koruma ve Kullanım Kabiliyetleri açısından I. sınıf ile II. Sınıf arasında, taban kuru tarım arazisidir. 2019-2020 tarımsal faaliyet döneminde parsel nadasa bırakılmıştır. Parselin sınırları üzerinde bulunan muhtelif tür ve yaştaki meyve li ve meyvesiz ağaçlar;Kavak 20 yaş civarı 2 ADET- İğde 20 yaş civarı 1 ADET tir. Parsel üzerinde bulunan muhtelif türdeki meyve ağaçlarının toplam değeri=590,00- TL?dir. Parselin bünyesi, yapısı, topoğrafyası, I. Sınıf ile II. Sınıf arasında kuru tarım arazisi olması,geometrik şekli,Parselin köy yerleşim yerine olan konumu, yol durumu(yolunun olmaması ) gibi durumlar parselin arazi değerini etkilemektedir. Bu yöredeki araziler ve arazinin özellikleri dikkate alındığında arazinin m2?sinin 10.- TL Taşınmazın bu özellikleri göz önüne alındığında; Arazi değeri = 2558,30 m2 x 10,00 TL/m2= 25583,00 TL’dir. Toplam değeri = 590,00 + 25583,00 = 26173,00 TL’dir. Tamamı borçluya aittir.”denilmektedir. Adresi: Burdur İli, Bucak İlçesi, ÜRKÜTLÜ Köyü, TAHTALI Mevkii, 130 Ada, 573 Parsel
Yüzölçümü: 2.558,30 m2 Arsa Payı:1/1
Kıymeti: 26.173,00 TL KDV Oranı :%18
İmar Durumu: Taşınmaz köy hudutlarında olup , belediye imar planı dışındadır.
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü:04/01/2021 günü 10:20 -10:30 arası
2. Satış Günü: 29/01/2021 günü 10:20 – 10:30 arası
Satış Yeri: BUCAK BELEDİYESİ RECAİ TOSYALI DÜĞÜN SALONU KONAK MAH. GENÇOSMAN CAD. NO:94 BUCAK BURDUR
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Burdur İli, Bucak İlçesi, ÜRKÜTLÜ Köyü, TAHTALI Mevkii, 130 Ada, 585 Parsel numaralı taşınmaz 03/06/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre”Taşınmaz; Köy merkezine yaklaşık 3 km kadar doğu yönde, Kızılkaya- Ürkütlü yolunun ve Şeref Hüyüğünün 150 m. kadar kuzeyinde, toplu tarım alanı sahasında, umuma ait yola cephesi bulunmayan taşınmazın tapu kaydı itibariyle; Tarla vasfında, 3207,82 m2 alanında, tüm yönlerden şahıs arazileri ile sınırlıdır.Taşınmaz killi-tınlı derin horizonlu, kahverengi/boz renklidir. Toprak zerrecikleri birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Taşınmaz topoğrafik olarak düz, en çok % 1 civarında meyillidir. Taşınmazın geçirgenliği ve su tutma kapasitesi iyidir. Parsel makineli tarıma uygun, Toprak Koruma ve Kullanım Kabiliyetleri açısından I. sınıf ile II. Sınıf arasında, taban kuru tarım arazisidir. 2019-2020 tarımsal faaliyet döneminde parsele yulaf bitkisi ekilmiş olup, parselin sınırları üzerinde bulunan muhtelif tür ve yaştaki meyveli ve meyvesiz ağaçları;Ayva 20 yaş civarı 2 ADET – Armut 20 Yaş civarı 1 ADET – Kavak 20 yaş civarı 10 ADET – İğde 30 yaş civarı 6 ADET ‘tir Parsel üzerinde bulunan muhtelif türdeki meyve ağaçlarının toplam değeri=3.950,00-TL?dir.Parsel üzerinde bulunan bazı ağaçlar ekonomik olarak ömrünü tamamladıkları için (kurumak üzere bazıları kurumuş) , ürün vermedikleri için dikkate alınmamıştır. Parselin bünyesi, yapısı, topoğrafyası, I. Sınıf ile II. Sınıf arasında kuru tarım arazisi olması, geometrik şekli, Parselin köy yerleşim yerine olan konumu, yol durumu(yolunun olmaması ) gibi durumlar parselin arazi değerini etkilemektedir. Bu yöredeki araziler ve arazinin özellikleri dikkate alındığında arazinin m2?sinin 10.-TLTaşınmazın bu özellikleri göz önüne alındığında; Arazi değeri = 3207,82 m2 x 10,00 TL/m2= 32078,20 TL’dir. Toplam değeri = 3950,00 + 32078,20 = 36028,20 TL?dir. Tamamı borçluya aittir.”denilmektedir.
Adresi : Burdur İli, Bucak İlçesi, ÜRKÜTLÜ Köyü, TAHTALI Mevkii, 130 Ada, 585 Parsel
Yüzölçümü: 3.207,82 m2 Arsa Payı : 1/1
Kıymeti : 36.028,20 TL KDV Oranı : %18
İmar Durumu : Taşınmaz köy hudutlarında olup , belediye imar planı dışındadır.
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü: 04/01/2021 günü 10:40 – 10:50 arası
2. Satış Günü: 29/01/2021 günü 10:40 – 10:50 arası
Satış Yeri : BUCAK BELEDİYESİ RECAİ TOSYALI DÜĞÜN SALONU KONAK MAH. GENÇOSMAN CAD. NO:94 BUCAK BURDUR –
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/277 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/11/2020
Resmi İlanlar – www.ilan.gov.tr Basın (Brd) – 1254438

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • Koç
 • Boğa
 • İkizler
 • Yengeç
 • Aslan
 • Başak
 • Terazi
 • Akrep
 • Yay
 • Oğlak
 • Kova
 • Balık
KOÇ BURCU YORUMU
BOĞA BURCU YORUMU
İKİZLER BURCU YORUMU
YENGEÇ BURCU YORUMU
ASLAN BURCU YORUMU
BAŞAK BURCU YORUMU
TERAZİ BURCU YORUMU
AKREP BURCU YORUMU
YAY BURCU YORUMU
OĞLAK BURCU YORUMU
KOVA BURCU YORUMU
BALIK BURCU YORUMU
 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM